Флорекс ЕООД  успешно  работи с местната власт по проекти свързани с първоначално залесяване на незамеделски земи и вторично залесяване на земи, опустошени от пожари.

Имаме опит в изграждането на залесителни пояси в  големи инфраструктурни обекти, като  пречиствателни станции и летища.

Залесителни дейности сме извършвали и като част от биологичната рекултивация за възстановяване на кариери за инертни материали.

Залесителните дейности се ръководят от лицензирани лесовъди, с дългогодишен стаж и опит. Залаганата растителност е съобразена с изискванията на местообитанията, така че да се осигури нейната максимална прихващаемост. При възможност, използваме растителен материал, отгледан в собствения ни регистриран горски разсадник.

Отглеждаме фиданки за залесяване и по поръчка, от елитни базови източници, за които издаваме сертификат за качество и доказателство за произход.

BulgarianDutchEnglishFrenchGermanGreekItalianPolishRomanianRussianSerbianSpanishTurkishUkrainian