Озеленяването е услуга, която е творчески процес в който ние реализираме Вашите зелени мечти.Флорекс ЕООД има дългогодишен опит в озеленяването на обществени места и частни имоти. Изпълнили сме стотици проекти в страната и чужбина. Запознати сме със съвременните тенденции в ландшафтния дизайн и новите технологии при изплънението на озеленителни дейности. Изграждаме покривни градини, вертикални зелени стени, правим брандиране на фирмено лого от цветя и растения. Работим само с качествен растителен материал, собствено производство или внос от чужбина, който отговаря на приетите изисквания. Като много важна част от озеленителната работа е и изграждането на поливни системи. Ние правим и това.

Озеленяването на дадена площ е процес, който се характеризира с няколко етапа. За всеки етап по специално можете да получите информация като отидете на съответната страница, но като цяло етапите са проектиране, изпълнение и поддръжка. За реализирането на всяка зелена идея в прекрасна градина е задължително минаването през тези етапи. Флорекс ЕООД сме специалисти във всеки от тях. За доказателство можете да разгледате озеленени наши обекти, частни и обществени места.

Проектиране

Флорекс ЕООД предоставя услугата “проектиране”. Проектирането е творчески процес, в който  ландшафтен архитект  създава и сбъдва “зелената мечта” на своя клиент.

Условно, процесът по проектиране на дадена зелена площ може да бъде разделен на фази, според изискванията и нуждите на инвеститора като фаза идеен, фаза технически и фаза работен проект.

В общия случай проектът на дадена зелена площ включва:

-Обосновка на цялостната проектна документация (обяснителна записка).

-Идеен проект.

-Дендрологичен чертеж.

-Трасировъчен план.

-Посадъчна схема.

-Количествено – стойностна сметка.

По желание на клиента, допълнително се разработват проекти на детайли и триизмерни визуализации.

Изпълнение

Флорекс ЕООД вече от 25 години реализира “зелените мечти” на своите клиенти и приятели. Изпълняваме проекти за интериорно, екстериорно и вертикално озеленяване, в страната и чужбина. Имаме богат опит със създаването на покривни градини. За тези от Вас, които искат свежестта и цветовете на цветята да са част от корпоративния имидж на компанията им, разработваме и изпълняваме уникални дизайнерски проекти за брандиране с цветя.

⇒Изграждането на покривни градини е част от модерните тенденции за облагородяване на градското пространство и подобряване качеството на живот на хората, в градската среда. Ефектът, който може да бъде постигнат чрез озеленения покрив е многостранен. От една страна, зелените покриви имат чисто декоративно значение, с което обогатяват архитектурния облик на сградите през отделните сезони на годината, а от друга подобряват качеството на въздуха, като намаляват запрашаването и увеличават съдържанието на кислород в него. Покривните градини могат да бъдат обособени както като функционално активна зелена зона  за отдих и почивка, така и като места с ограничен достъп, предоставящи красиви цветни гледки, без да изискват интензивна поддръжка и внимание.

⇒Интериорното озеленяване е услуга за всеки, който мечтае за зеленина и цветя, иска да чува ромоленето на потоци и да прекарвате повече време сред природата, но работи в градска среда и няма двор. Ние обаче можем да сбъднем тази Ваша мечта. Чрез услугата интериорно озеленяване,  “Флорекс ЕООД” предлага уникални дизайнерски решения за Вашия апартамент, офис, къща, хотел или бизнес сграда.

⇒Брандиране с цветя е услуга за тези наши клиенти, които искат красотата на цветята и растенията да бъдат част от имиджа на тяхната компания. Изработването на логото на дадена компания от  растения или цветя е прекрасен запомнящ се акцент, в зеленото пространство около офис сгради, производствени бази и др. Брандирането с цветя може да се извърши и вертикално, като част от проект за зелена стена. Повече за вертикалното озеленяване можете да прочетете на:вертикално озеленяване. Флорекс ЕООД изготвя дизайнерски проекти, в които се съчетават модерните тенденции във фирменото брандиране и реклама, със зелената идея за живот по-близо до природата. Проектите могат да бъдат както за минималистични решения, така и за по-обемни пространствени изображения, според желанията и пространствените възможности с които разполага клиента. Брандирането с цветя и пространствените цветни фигури по света се използват  като акценти в озеленяването на обществени пространства, поради високите естетически качества които носят и възможността да изразяват определена идея. Изпълнението им може да бъде както от многгодишни растения, чиито облик се променя през различните сезони, така и изцяло от сезонни цветя, които могат да се сменят всеки сезон и по този начин да се променя визията на пространството. Брандирането с цветя и растения варира ценово според големината на изображението, което се изобразява и видовете растения заложени в проекта за неговото изпълнение.

⇒Вертикалното озеленяване и зелените стени са модерна тенденция в озеленяването, която все по-широко навлиза и в България. Резултат е от стремежа на хората да търсят зеленина, красота и досег с природата във все по-малко останалите зелени пространства, особено в големите урбанизирани територии. Вертикалното озеленяване и зелените стени са красиво решение както в интериорното, така и в екстериорното озеленяване, затова и често се използват като акцент в озеленителните мероприятия. Разработената от Флорекс ЕООД система за вертиклано озеленяване, предоставя възможност  за реализиране зелените мечти на Вас, нашите клиенти в още една равнина, съобразявайки растителния състав с Вашите представи за красота, носеща наслада. Зелените стени се характеризират с топло и звуко изолиращи свойства, както и повишават количеството на кислород в околните пространства. Екстериорните зелени стени намаляват праховото замърсяване в градската среда, а съпътстващите водни площи на интериорните зелени стени влияят положително върху нивата на стрес  и нервно напрежение. Вертикалното озеленяване, както и интериорните и екстериорните зелените стени дават възможност за разнообразни дизайнерски решения във височина. В зависимост от желанието на клиента те дават възможност за красиви решения в цвят и релеф, постигнати чрез видовете растителност използвана при тяхното изграждане. Както и при традиционното озеленяване в хоризонтална равнина, вертикалното озеленяване започва с оглед на наличното пространство, разговори с инвеститора за уточняване на търсения желан ефект и проектиране на вертикалното пространство или зелена стена. След проектирането се осъществява самото изпълнение. Флорекс ЕООД се ангажира и с последваща поддръжка.

Поддръжка

Услугата “поддръжка на зелени площи” включва периодични посещения на екип на “Флорекс ЕООД” до обекта на нашия клиент. Броят на посещения се определя както от вида и големината на зеленото пространство, така и от нужната честота на извършване на операциите по подръжката, така че то да изглежда в своя съвършен вид.

В своята над 20 годишна история, Флорекс ЕООД има многогодишни клиенти. Поддържаме както частни дворове и градини, така и зелени площи около промишлени предприятия, спортни терени  и обществени места.

Узаконяване

Флорекс ЕООД извърша услуги по:

-експертни съвети по отношение видовия растителен състав в зелени площи около детски градини, площадки и спортни терени, съгласно действаща нормативна уредба.

-изготвяне на заснемания и експертни становища за съществуващата в поземлените имоти растителност, при градоустройствени изменения и при издаването на визи за проучване и проектиране.

-съгласува инвестиционни проекти по част „Паркоустройство и благоустройство” за строежи и проектите за възстановяване и озеленяване на терена към обектите на техническата инфраструктура към дирекция Зелена система на Столична община.

-изготвяне на експертна оценка на съществуваща растителност, при искане за премахване, кастрене или преместване на дълготрайна дървесно храстова растителност.

Поливни системи

Поливната система, нейното качествено изграждане и последваща поддръжка е от изключителна важност за виталността, растежа и развитието на всяка зелена площ.

Ние предлагаме проектиране, изграждане и поддръжка на автоматизирани поливни системи за Вашите зелени пространства. Работим с двете водещи световни марки в поливните системи-Hunter и Rain birds.

 

Затревяване

Хубавият тревен килим, изисква висококачествено тревно семе, майсторство при изграждането и последваща поддръжка.

С  годините натрупан опит сме установили, че по отношение на тревното семе можем да се доверим на марките DLF Trifolium и Barenbrug, затова и техните продукти дистрибутираме и използваме в нашата работа.

Майсторството при изграждането на тревен килим се състои в перфектно подготвената и обработена почва. За поддържане оптимално ниво на качество, нашите екипи използват както механизация, така и ръчен труд.

За моментален зелен ефект  поставяме тревен чим.

За наклонени терени и стръмни откоси затревяваме по метода хидропосев. Този метод е изключително успешен и приложим, когато искаме да затревим големи пространства и труднодостъпни места, защото чрез техниката и подходяща смеска се осигурява задържане по наклоните и покълване на тревното семе.

Интензивна поддръжка на тревните площи е необходима през топлите месеци. Периодично косене, аериране, поливане и торене на тревния килим осигурява неговия перфектен вид.

“Вече 25 години ние сбъдваме Вашите зелени мечти!”

BulgarianDutchEnglishFrenchGermanGreekItalianPolishRomanianRussianSerbianSpanishTurkishUkrainian