широколистни дървета липа

липа,разсадник Флорекс, Павликенски район