едроразмерни растения габър

едроразмерна растителност разсадник Флорекс, Павликенски райно, габър