Едроразмерна растителност, бреза, Betula alba

Вадене на едроразмерна растителност, бреза, Betula alba,разсадник Флорекс ЕООД,Павликенски район