Едроразмерна иглолистна растителност, кълбовидна туя,Thuja occ. Globosa

Едроразмерна иглолистна растителност, кълбовидна туя,Thuja occ. Globosa