Едроразмерна растителност Thuja occidentalis 'Holmstrup'

Едроразмерна растителност Thuja occidentalis ‘Holmstrup’, едроразмерни иглолистни дървета, разсадник Павликенски район Флорекс ЕООД