широколистни дървета, червенолистен явор,Аcer plat. Royal red ,лист

широколистни дървета, червенолистен явор,Аcer plat. Royal red ,лист