широколистни дървета

широколистни дървета разсадник Флорекс, Павликенски район