контейнерни дървета

дървета в контейнерно поле, в разсадника ни в село Лесичери, Павликенски район.