Кълбовидна акация,Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

Кълбовидна акация,Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’