Върба, широколистно дърво,Salix babylonica клонка

Върба, широколистно дърво,Salix babylonica клонка