Върба, широколистно дърво,Salix caprea клонка

Върба, широколистно дърво,Salix caprea клонка