широколистни дървета, липа,Tilia tomentosa

широколистни дървета, липа,Tilia tomentosa