История

Фирма Флорекс ЕООД  е създадена през  далечната  1993г. от  г-н Симеон Янев. Вече 25 години ние сбъдваме зелените мечти на своите  клиенти и приятели.  Фирма Флорекс ЕООД развива своята дейност в следните основни направления:

-озеленяване, проектиране, изграждане и поддръжка на зелени частни и обществени пространства, покривни градини, зелени стени, спортни терени и площадки.

-проектиране, изграждане и поддръжка на поливни системи и фонтани.

-търговия със стоки за градината.

-производство на декоративна дървесно-храстова растителност и цветя.

-биологична рекултивация на нарушени терени.

-залесяване.

-иновативни практики за постигане на устойчиво екологично развитие.

Екип

Екипът ни се състои от  ландшафтни архитекти, еколози, биолози, градинари- специалисти с доказан опит и професионализъм.

Техника

Разполагаме с най-модерна и иновативна техника, която допринася за бързината и високото качество на нашата работа.

Сертификати

Флорекс ЕООД е член на Асоциацията на професионалните озеленители в България, както и на Асоциацията на производителите на декоративни растения в България.

Флорекс ЕООД има регистрация в КСБ за строежи четвърта група, трета и четвърта категория, както и въведени в своята работа система за контрол на качеството ISO 9001:2008, система за безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 и система за опазване аспектите на околната среда ISO 14001:2004.

Производствената база в село Лесичери е регистрирана в МЗХ и ИАСАС, а част от разсадниковите площи са обособени като горски разсадник.

Другите за нас

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД  използва услугите на “Флорекс ЕООД” във връзка с реконструкция на зелени площи пред административната сграда на “ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД, включващо доставка, аранжиране и засаждане на растителност и изграждане на поливна система пред фасадата на сградата.

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД е изключително доволен от съвместната работа с фирма ФЛОРЕКС ЕООД и с удоволствие ще продължи да разчита на услугите на нейния екип и за бъдещи мероприятия.

инж. Теодор Осиковски, главен изпълнителен директор

Община Попово в качеството си на възложител на обществени поръчки с предмет: Първоначално залесяване на незамеделски земи в община Попово в землището на село Ковачевец и землището на село Медовина удостоверява, че фирма Флорекс ЕООД представи оферта, отговаряща на изискванията на възложителя и изпълнява дейностите по договорите качествено и в срок, при спазване на всички нормативни изисквания.

инж. Милена Божанова, Зам. Кмет на община Попово

“ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП 04 ЕООД”  сме работили с фирма Флорекс ЕООД във връзка с озеленителни дейности- доставка и засаждане на декоративна растителност, насипване и оформяне на зелени площи и за тервяване по метода хидропосев на обект метростанция 15 Младост.

Флорекс ЕООД е надежден партньор, с когото смятаме да работим и за в бъдеще”.

инж. Пламен Георгиев

BulgarianDutchEnglishFrenchGermanGreekItalianPolishRomanianRussianSerbianSpanishTurkishUkrainian

ЗА ВЪЗКА С НАС