Флорекс ЕООД предоставя услугата “проектиране”. Проектирането е творчески процес, в който  ландшафтен архитект  създава и сбъдва “зелената мечта” на своя клиент.

Условно, процесът по проектиране на дадена зелена площ може да бъде разделен на фази, според изискванията и нуждите на инвеститора като фаза идеен, фаза технически и фаза работен проект.

В общия случай проектът на дадена зелена площ включва:

-Обосновка на цялостната проектна документация (обяснителна записка).

-Идеен проект.

-Дендрологичен чертеж.

-Трасировъчен план.

-Посадъчна схема.

-Количествено – стойностна сметка.

По желание на клиента, допълнително се разработват проекти на детайли и триизмерни визуализации.

BulgarianDutchEnglishFrenchGermanGreekItalianPolishRomanianRussianSerbianSpanishTurkishUkrainian