Флорекс ЕООД извърша услуги по:

експертни съвети по отношение видовия растителен състав в зелени площи около детски градини, площадки и спортни терени, съгласно действаща нормативна уредба.

изготвяне на заснемания и експертни становища за съществуващата в поземлените имоти растителност, при градоустройствени изменения и при издаването на визи за проучване и проектиране.

съгласува инвестиционни проекти по част „Паркоустройство и благоустройство” за строежи и проектите за възстановяване и озеленяване на терена към обектите на техническата инфраструктура към дирекция Зелена система на Столична община.

-изготвяне на експертна оценка на съществуваща растителност, при искане за премахване, кастрене или преместване на дълготрайна дървесно храстова растителност.

BulgarianDutchEnglishFrenchGermanGreekItalianPolishRomanianRussianSerbianSpanishTurkishUkrainian