Фирма Флорекс ЕООД  е създадена през  далечната  1993г. от  г-н Симеон Янев. Повече от 20 години ние сбъдваме зелените мечти на своите  клиенти и приятели.  Фирма Флорекс ЕООД развива своята дейност в следните основни направления:

-озеленяване, проектиране, изграждане и поддръжка на зелени частни и обществени пространства, покривни градини, зелени стени, спортни терени и площадки.

-проектиране, изграждане и поддръжка на поливни системи и фонтани.

-търговия със стоки за градината.

-производство на декоративна дървесно-храстова растителност и цветя.

-биологична рекултивация на нарушени терени.

-залесяване.

-иновативни практики за постигане на устойчиво екологично развитие.