Флорекс ЕООД е член на Асоциацията на професионалните озеленители в България както и на Асоциацията на производителите на декоративни растения в България. Флорекс ЕООД има регистрация в КСБ за строежи четвърта група, трета и четвърта категория както и въведени в своята работа система за контрол на качеството ISO 9001:2008, система за безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 и система за опазване аспектите на околната среда ISO 14001:2004.