Залесителните дейности са част от нашата работа. Флорекс ЕООД  успешно  работи с местната власт по проекти свързани с първоначално залесяване на незамеделски земи и вторично залесяване на земи, опустошени от пожари. Залесителните мероприятия се провеждат през пролетния или есенния сезон, като най-благоприятни за прихващането на фиданките. Видът на фиданките, които се използват за залесяване, се определя от възложителя на база характерните видове за района, който се залесява. Залесяването се извършва след необходимата за това почвоподготовка, като гъстотата на залесяване се извършва по предварително изготвени проекти.

Залесителни дейности сме извършвали и като изграждаме залесителни пояси в  големи инфраструктурни обекти, като пречиствателни станции и летища.

Залесителните дейности се ръководят от лицензирани лесовъди, с дългогодишен стаж и опит. Залаганата растителност е съобразена с изискванията на местообитанията, така че да се осигури нейната максимална прихващаемост. При възможност, използваме растителен материал, отгледан в собствения ни регистриран горски разсадник. Отглеждаме фиданки за залесяване и по поръчка, от елитни базови източници, за които издаваме сертификат за качество и доказателство за произход. Добрата почвоподготовка, качественият посадъчен материал и професионалното последващо доотглеждане на залесените терени гарантират отличен краен резултат, а именно успешно завършени залесителни дейности.

BulgarianDutchEnglishFrenchGermanGreekItalianPolishRomanianRussianSerbianSpanishTurkishUkrainian